Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o činnosti odboru Sportu pro všechny Nýřany v I. pololetí 2016

Informace o činnosti odboru Sportu pro všechny Nýřany v I. pololetí 2016

 

Mimo pravidelné cvičební hodiny všech věkových skupin

a sportovního zaměření. Podrobně viz rozvrh cvičení.

 

Činnost odboru v roce 2015 byla podrobně zhodnocena na Valné hromadě konané 19.ledna. Byl schválen plán činnosti na rok 2016.

 

12.února se konalo v kulturním domě v Nýřanech slavnostní ocenění sportovců, trenérů a cvičitelů okresu Plzeň sever, kde převzaly ocenění i naše členky.

V kategorii žactva byla oceněna skupina sportovních gymnastek, v kategorii cvičitel, trenér Oldřiška Syrovátková. Při kulturním programu se představili naši nejmenší cvičenci, předškoláčci ve skladbě „Vesmírní návštěvníci“.

 

Na Valné hromadě regionálního centra Sportu pro všechny Plzeň sever převzala ocenění Vzorný cvičitel - zlatý stupeň cvičitelka kategorie rodiče a děti Anna Kotvová 24.února na MěÚ v Nýřanech převzala ocenění za úspěšnou reprezentaci města skupina sportovních gymnastek našeho odboru a jejich trenérky Miroslava Hráchová a Ivana Gabrielová. Všem oceněným blahopřejeme !

 

27.února se naše gymnastky zúčastnily přehlídky pohybovek v Plzni „ Česko se hýbe“ , ve své kategorii obsadily se skladbou „Cvičení s bobem“ 1. místo

a vybojovaly postup do finále, které se bude konat 3.června 2016 v Praze .

 

7. března se v sokolovně konala soutěž nejmladšího žactva ve SG, soutěžilo 19 děvčátek a 5 chlapců. Zlaté medaile vybojovali ve svých kategoriích Ondřej Herzig, Klára Jíchová, Tereza Kiliánová a Natálie Bukayová. Podrobné hodnocení této akce bylo uvedeno i v časopisu Pohyb je život.

 

12.března se konal gymnastický závod v Tlučné, konaný jako „Memoriál Václava Kouřila“ . Z Nýřan soutěžilo 20 závodnic, jako rozhodčí pracovali Hájek, Rosolová, Lingurášová a Vrábelová Vladana .

V jednotlivcích vybojovaly naše závodnice :

1 x 2. místo - Tereza Klingerová,

4 x 3. místo :

Ema Lingurášová, Nikol Loudová, Barbora Šmákalová a Lenka Jungmannová,

v družstvech 3 x 1.místo a 1 x 3.místo.

Závodnice připravily trenérky Iva Gabrielová, Mirka Hráchová a Blanka Vrábelová

 

14.března bylo cvičení nejmladšího žactva ve znamení „Josefovské úherecké pouti“ cvičitelky Radka, Kačka, Petra a Lucka připravily zábavný program se soutěžemi, nechyběly na závěr sladké odměny.

 

 

 

19.března se předškoláci s cvičitelkami Radkou, Luckou a Kačkou zúčastnili okresní soutěže všestrannosti ve Zruči, 15 závodníků z našeho odboru byla nejpočetnější výprava, společně soutěžili kluci i děvčátka, naši závodníci vybojovali:

stříbrnou medaili Tereza Kiliánová a bronzovou medaili Václav Novák.

 

21.března - Hledání velikonočního zajíčka, opět je to tradiční akce skupin předškoláků a rodičů s dětmi . Předškoláci hledali zajíčka v Mexickém lese, byla to taková malá stopovačka. Rodiče a děti se sešli v pěkně vyzdobené sokolovně, kde cvičitelky připravily pěkný velikonočně zaměřený program cvičení, na závěr se sladkými odměnami.

 

9.dubna se konal v tělocvičně školy v Nýřanech okresní turnaj ve vybíjené žactva, celkem se zúčastnilo 9 družstev, z našeho odboru 2 družstva, která ve svých kategoriích obsadila 2. a 3. místo.

 

17.dubna přehlídka pohybovek Spring cup v Plzni, skupina R+D se skladbou „ Gymbally a caparti“ si odvezla diplom za 1.místo, skladba SG „ Gymnastika s bobem“ diplom za 2. místo.

 

23.dubna na krajském turnaji v brännballu v Břasích vybojovalo družstvo žáků 3.místo

 

Ve dnech 22. - 24. dubna gymnastický oddíl uspořádal soustředění, v sokolovně , zaměřené na dokončení nácviku gymnastických sestav i přípravu nových vystoupení pro tělovýchovnou akademii.

 

30.dubna se v Plzni konal krajský závod ve sportovní gymnastice jednotlivců,

kam se probojovalo z našeho odboru 6 nejmladších žákyň, 4 mladší žákyně a 2 starší žákyně. Celkem soutěžilo 78 závodnic z regionů Plzeň město, Plzeň sever a Klatovy, mužské složky nebyly vůbec zastoupeny.

 

14.5. se konala okresní soutěž v atletickém čtyřboji , na hřišti ZŠ Nýřany,

z našeho odboru se účastnilo 14 závodníků, celkem soutěžilo 107 závodníků

z regionů Plzeň sever a Plzeň a jih.

Medailová umístění : žákyně I. - 3.místo Adéla Kušnierová

žákyně II. - 2.místo Adéla Sahulová

žákyně IV. - 2.místo Anna Koubová

dorostenky - 2.místo Zuzana Bezpalcová

žáci III. - 2.místo Ondřej Sahula

 

20.5. Tělovýchovná akademie v KD Nýřany, pořadatel odbor Sportu pro všechny Nýřany, vystoupili i cvičenci z MŠ I. A II. Nýřany, z odboru ASPV Tlučná a ze ZŠ Zbůch. Nasčítaně vystoupilo 222 cvičenců, na přípravě a organizaci se podílelo 26 členů našeho odboru.

 

21.5. se naši cvičenci zúčastnili 2.ročníku přehlídky pohybovek v Tlučné – tři skladby předvedly cvičenky z oddílu SG a vybojovaly první, druhé a třetí místo ve svých kategoriích, nejmladší žactvo bylo třetí a R+D první.

 

21.5.se také konala krajská soutěž v atletickém víceboji, opět na hřišti ZŠ

v Nýřanech, do níž postoupili čtyři závodníci z našeho odboru.

Anna Koubová vybojovala stříbro a Zuzana Bezpalcová a Pavel Chudáček bronz. V republikovém finále , konaném 11.6. v Třebíči obsadila Anna Koubová pěkné 6.místo.

 

28.5. se konala krajská soutěž žactva v přírodě „Medvědí stezkou“ v Mezholezích., region Domažlice. Z našeho odboru soutěžily 4 dvoučlenné hlídky, první místo vybojovala hlídka ve složení Pirnosová, Sahula (mladší žactvo) a Bezpalcová, Koubová (dorostenky), 2. místo Chalupa, Chudáček (dorostenci).

 

3.6. Praha – republikové finále soutěže „Česko se hýbe“, družstvo našich gymnastek se skladbou „Gymnastika s bobem“ vybojovalo ve velké konkurenci ve své kategorii 1.místo.

 

4. 6. POHÁDKOVÝ LES – zábavné putování Mexickým lesem se soutěžemi pro děti do deseti let, v letošním roce jsme uspořádali 24. ročník. I když v týdnu před konáním nebylo počasí příznivé, v sobotu od rána svítilo sluníčko a tak si projít les a zasoutěžit si přišlo dost dětí i rodičů. Na přípravě této náročné akce se podílelo 44 členů odboru.

 

Ve dnech 11-12.června se konal „ Dobrodružný víkend předškoláků“.

22 odvážných cvičenců absolvovalo pěší tůru, noční hru, táborák, spaní v sokolovně samozřejmě bez maminek, druhý den sportování.

 

25.6. Den města – naši cvičenci vystoupili v rámci odpoledního programu, ve třech vystoupeních se divákům představili rodiče a děti, předškoláci a sportovní gymnastky.

V rámci kulturní a poznávací činnosti jsme pro naše členy uspořádali dva semináře, cíl turistika na Šumavě a turistika na Českomoravské vysočině.

 

 

Jak je z prostého výčtu aktivit zřejmé, činnost odboru Sportu pro všechny byla

v prvním pololetí roku 2016 opravdu bohatá. Vyjmenovány zde byly akce nad rámec běžného cvičení, které probíhá po většinu oku skryto za zdmi nýřanské sokolovny.

 

Po prázdninách bude cvičení všech složek podle harmonogramu zahájeno

v pondělí 5. září 2016